Zaznacz stronę

Dla jednych przypomnienie dla innych nowość … informacja o pewnym Twoim obowiązku, jako wydawcy.
Po otrzymaniu dostawy książek z drukarni musisz przekazać do bibliotek określoną liczbę tzw. egzemplarzy obowiązkowych swojego dzieła. Książki należy przesłać nie później niż w ciągu 5 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji.


Jeśli nakład publikacji wynosi do 100 egzemplarzy, należy przesłać:

1 egzemplarz: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
1 egzemplarz: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków


Jeśli nakład publikacji wynosi powyżej 100 egzemplarzy, należy przesłać:

2 egzemplarze: Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
2 egzemplarze: Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków
po 1 egzemplarzu pozostałym 13 uprawnionym bibliotekom:
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. Jana Matejki 32/38, 90-237 Łódź
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole
Książnica Podlaska, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok


UWAGA! Biblioteka Narodowa nie rozsyła egzemplarzy obowiązkowych należnych innym bibliotekom, dlatego też Ty jako Autor / Wydawca musisz rozesłać książki wg powyższego wykazu.

Dobra wiadomość jest taka, że wysyłka egzemplarzy obowiązkowych jest zwolniona z opłaty pocztowej pod warunkiem, ze została nadana jako: list ekonomiczny do 2 kg lub paczka ekonomiczna do 10 kg.
W miejscu znaczka pocztowego należy napisać: „EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY ZWOLNIONY Z OPŁATY POCZTOWEJ”.

Źródło: https://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/