Zaznacz stronę
 1. Czy każda książka musi mieć nadany nr ISBN?
  Nie. Numer ISBN nie jest obowiązkowy w świetle prawa, ani krajowego, ani międzynarodowego. W Polsce część wydawców utożsamia ISBN z ulgami podatkowymi, co jest błędem. Nie ma obowiązku nadawania nr ISBN książce, a jest to jedynie dobrym obyczajem. Natomiast można się spotkać z wymogiem nadania ISBN przez dystrybutorów i sieci sprzedaży, ale jest to jedynie polityka danej firmy i nie ma nic wspólnego z przepisami prawa. Należy pamiętać, że przynależność do systemu ISBN jest w Polsce bezpłatna.
 2. Czy wydawca musi być firmą?
  Wydawca to firma lub osoba fizyczna, która odpowiada za cały proces wydawniczy. A proces wydawniczy można organizować na wiele sposobów. Zasady nadawania numerów ISBN nie wprowadzają żadnych ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby posiadała wszelkie prawa autorskie do wydawanej książki (np. prawo do tekstu, prawo do projektu graficznego okładki).
 3. Czy książka drukowana i e-book powinny mieć różne nr ISBN?
  Każda książka może mieć różne formy wydawnicze np: formę drukowana, formę elektroniczna czy też formę audio. Oznacza to, że wydając tę samą książkę np w formie drukowanej, e-book w formie PDF, e-book w formie epub… powinna być oznaczona odrębnym numerem ISBN.
 4. Czy rejestracja i nadanie nr ISBN jest bezpłatne?
  Tak. Wszystko krok po kroku można załatwić online przez stronę www.e-isbn.pl
 5. Czy generator kodu kreskowego jest potrzebny?
  Nie musisz instalować aplikacji tzw. Generatora kodów kreskowych, gdyż wykorzystując jeden z przyznanych nr ISBN przez portal e-isbn.pl otrzymasz plik PDF z już wygenerowanym kodem kreskowym w wersji wektorowej.
 6. Czy e-book musi mieć nadany nr ISBN.
  Nie ma takiego obowiązku, ale e-booki bez numeru ISBN mogą nie wejść do dystrybucji u niektórych sprzedawców internetowych. Ponadto Ebooki posiadające ISBN są lepiej wyszukiwane przez wyszukiwarki np. Google.
  Ogólna zasada jest następująca: jeśli produkt cyfrowy jest przeznaczony do dystrybucji przez pośredników i detalistów – warto zastosować numerację ISBN.
  Jeśli jest to produkt sprzedawany w jednym zamkniętym kanale dystrybucji, nie ma konieczności stosowania ISBN.
  Czy wydając książkę w różnych wersjach elektronicznych, należy użyć 1 czy wielu nr ISBN?
  Jeśli publikacje elektroniczne są udostępniane w różnych formatach (np. mobi, epub, .pdf, html), zaleca się, żeby każdemu dostępnemu oddzielnie formatowi nadać odrębny ISBN.
 7. Czy można „pożyczyć” nr ISBN od innego wydawcy lub drukarni?
  Nie można. Nie przewiduje się „pożyczania”, „oddawania” czy też „darmowego wykorzystywania” numerów ISBN otrzymanych od innych firm / wydawców, w tym także otrzymanych z drukarni oferującej usługę druku. Korzystanie z cudzych nr ISBN może zostać uznane przez Urząd Skarbowy za niezgodne z przepisami.
 8. Czy książka bez numeru ISBN może być sprzedawana ze zredukowaną stawką VAT? 
  Tak. Numer ISBN od 1 listopada 2019 r. nie jest powiązany ze stawką podatkową. 
 9. Czy nr ISBN nadaje się tylko książkom drukowanym?
  ISBN nadaje się w przypadku gdy:
  • produkt oparty jest na tekście
  • produkt dostępny jest publicznie
  • Jest to publikacja monograficzna czyli wydawnictwo zwarte
  • Przykłady typów wydawnictw zwartych, którym można nadawać numery ISBN:
  • drukowane książki i broszury (i ich różne formy produktu),
  • publikacje w alfabecie Braille’a,
  • publikacje o określonym zakończeniu, których wydawca nie zamierza kontynuować lub regularnie aktualizować,
  • mapy,
  • filmy edukacyjne i instruktażowe, wideo i przezrocza,
  • książki mówione na kasetach, płytach CD lub DVD,
  • publikacje elektroniczne zarówno na nośnikach fizycznych (takich jak: taśmy czytelne maszynowo, dyskietki czy CD-ROM), jak i w Internecie,
  • cyfrowe kopie drukowanych publikacji książkowych,
  • publikacje w postaci mikroform,
  • oprogramowanie edukacyjne lub instruktażowe,
  • publikacje multimedialne (jeśli podstawowym ich składnikiem jest tekst)
  • Przykłady typów materiałów, którym nie zaleca się nadawania numerów ISBN:
  • zasoby ciągłe (np. wydawnictwa ciągłe, serie bez określonego terminu zakończenia i zasoby aktualizowane),
  • dzieła abstrakcyjne,
  • druki ulotne (np. materiały reklamowe, katalogi handlowe, aukcyjne itp.),
  • druki muzyczne,
  • druki i foldery artystyczne bez strony tytułowej i tekstu,
  • dokumenty osobowe (takie jak elektroniczne życiorysy lub charakterystyki osobowe),
  • pocztówki i kartki okolicznościowe,
  • nagrania muzyczne,
  • oprogramowanie przeznaczone do celów innych niż edukacyjne lub instruktażowe,
  • elektroniczne tablice ogłoszeń,
  • e-maile i inne rodzaje korespondencji elektronicznej,
  • gry.
  • Uwaga. Czasopismom, gazetom, periodykom (szerzej – wydawnictwom ciągłym), nadaje się numer ISSN.
  • Nie nadaje się też numeru ISBN drukom muzycznym (nutom), którym nadaje się numery ISMN. 
 10. Co to jest imprint?
  Imprint – znak wydawcy to nazwa wydawcy, która jest umieszczana na książce i która może – ale nie musi – być taka sama jak oficjalna nazwa wydawnictwa.
  Oznacza to, że każdy wydawca zawsze posiada zarówno nazwę oficjalną, jak też imprint wydawcy.
  W wielu przypadkach nazwa oficjalna oraz imprint (znak) wydawcy będą tożsame. Niektórzy wydawcy na swoich książkach używają dwóch (lub więcej) imprintów / znaków wydawcy. Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń formalnych.
 11. Ile na początek otrzymam nr ISBN rejestrując się w portalu e-isbn.pl?
  Numery ISBN są przyznawane w pakietach nazywanych formalnie pulami tzn. po 10, 100, 1000 lub 10 000 numerów ISBN. Nie ma możliwości otrzymania jednego numeru. Minimalna pula to 10 numerów ISBN.
 12. Jeśli w dodruku wprowadzam zmiany czy muszę nadać nowy nr ISBN?
  Jeśli jakaś część publikacji uległy znaczącym zmianom, należy jej nadać odrębny numer ISBN. Nowy numer należy nadać, jeśli zmianie uległ tytuł publikacji.
  Zmiany dotyczące projektu okładki czy ceny książki nie wymagają nadania odrębnego numeru ISBN. Nie jest on również wymagany w odniesieniu do drobnych zmian w danym wydaniu (np. korekty błędów drukarskich).
 13. Jak postępować w przypadku wydań wspólnych?
  Publikacja ukazująca się jako wydanie wspólne kilku wydawców otrzymuje zazwyczaj numer ISBN od wydawcy odpowiedzialnego za jej dystrybucję. Dopuszczalne jest jednak, by każdy ze współwydawców nadał jej własny numer ISBN.
 14. Co przypadku wydawania książki z różnymi typami okładek?
  Książka wydawana w dwóch odmiennych formach produktowych (np. książka w oprawie twardej i broszurowej) powinna być oznaczana odrębnymi numerami ISBN.
  Jeżeli książka w tej samej oprawie – np. książka w oprawie broszurowej posiada dwa układy graficzne – np. okładkę „filmową” w przypadku ekranizowanych powieści oraz zwykłą okładkę, to nie ma konieczności nadawania odrębnych numerów ISBN.

Opracowanie na podstawie danych źródłowych: www.e-isbn.pl